چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: 1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک ... بیشتر بخوانید »