دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است ؟

سوال: دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است ؟ پاسخ: دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل وهرشعبه تجدید نظر از ... بیشتر بخوانید »

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

سوال: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟پاسخ: به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات ... بیشتر بخوانید »

در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟

سوال: در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟پاسخ: در صورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته اینکه معلوم و مصوبه خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده مصوبه بوده است،مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان ... بیشتر بخوانید »

موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

سوال: موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟پاسخ: شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرا یاین کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال ... بیشتر بخوانید »

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

سوال: نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟پاسخ: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است .دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد ن یاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد . هزینه رسیدگی در شع به دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر ... بیشتر بخوانید »

دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

سوال: دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟پاسخ: در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه ... بیشتر بخوانید »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

سوال:هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟پاسخ: صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از ... بیشتر بخوانید »

طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

سوال: طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟ پاسخ: اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان؛ماده مزبور مقرر می دارد : در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از ... بیشتر بخوانید »

احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟

سوال: احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟پاسخ: سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دایر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت ... بیشتر بخوانید »

هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟

سوال:هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟پاسخ: چنانچه دستگاههای دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ... بیشتر بخوانید »