دیوان عدالت اداری

راي شماره‌هاي 721 الي 722 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره‌هاي 721 الي 722 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 64 و 61 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض كاركنان حوزه‌ هاي علميه كه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود هستند و عدم صلاحيت هيأت‌ هاي حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به دعاوي كاركنان اين ... بیشتر بخوانید »

ابطال مقرره دریافت عوارض تعمیرات ساختمان و اصلاح نما

ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما از تاریخ تصویب ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶     شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای محمدمهدی عبداله پور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت ... بیشتر بخوانید »

دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است ؟

سوال: دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است ؟ پاسخ: دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل وهرشعبه تجدید نظر از ... بیشتر بخوانید »

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

سوال: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟پاسخ: به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات ... بیشتر بخوانید »

در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟

سوال: در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟پاسخ: در صورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته اینکه معلوم و مصوبه خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده مصوبه بوده است،مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان ... بیشتر بخوانید »

موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

سوال: موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟پاسخ: شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرا یاین کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال ... بیشتر بخوانید »

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

سوال: نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟پاسخ: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است .دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد ن یاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد . هزینه رسیدگی در شع به دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر ... بیشتر بخوانید »

دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

سوال: دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟پاسخ: در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه ... بیشتر بخوانید »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

سوال:هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟پاسخ: صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از ... بیشتر بخوانید »

طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

سوال: طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟ پاسخ: اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان؛ماده مزبور مقرر می دارد : در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از ... بیشتر بخوانید »