تهمت و افترا چیست و چه مجازاتی دارد ؟

تفاوت عمده ای که میان تهمت و افترا وجود دارد این است که اساسا تهمت با هدف بی ارزش کردن و توهین کردن به فرد استفاده می شود اما افترا با ابزار قانونی اتفاق می افتد. در واقع افترا به معنی متهم کردن فرد به جرمی است که ثابت نمی شود. بگذارید ساده تر بیان کنیم. شما فردی را قاتل می نامید. اگر این عنوان را صرفا جهت تحقیر فرد به کار برده باشید این جرم تهمت خواهد بود اما اگر او را در مجامع رسمی و قضایی به قتل متهم کرده باشید و نتوانید این اتهام را ثابت کنید، مرتکب جرم افترا شده اید. در واقع عنوان قانونی که باعث می شود فرد بعد از تبرئه در دادگاه اقدام به اعاده حیثیت کند افترا می باشد. در واقع فرد بر اساس ماده قانونی افترا می تواند نسبت به اعاده حیثیت اقدام کند.

نکته دیگری که در خصوص افترا وجود دارد این است این جرم به دو صورت عملی و لفظی اتفاق می افتد. در صورتی که فرد به صورت لفظی و به واسطه روزنامه و جراید و یا به صورت نوشتاری فرد را محکوم به جرمی کند که اثبات نشود مرتکب جرم افترای لفظی شده است. اما اگر فرد این اتهام را در دادگاه مطرح کند و یا مسبب وارد شدن اتهام به فرد شود ( مانند قرار دادن ابزار جرم در لوازم فرد ) مرتکب جرم افترای عملی می شود.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید