قانون

قانون تجارت
‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
مصوب 1311,02,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي

باب اول‌تجار و معاملات تجارتي ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي ... بیشتر بخوانید »

قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ کلیات ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و ... بیشتر بخوانید »

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح فصل اول ـ کلیات ماده۵۷۱ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه ها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است. ماده۵۷۲ـ رییس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه ... بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد. ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود: تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد ... بیشتر بخوانید »

‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. ‌تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند. ‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط ... بیشتر بخوانید »

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ ‌فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف ‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان ‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد. ‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ فصل اول: کلیات و تعاریف ماده ۱: واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود: الف) قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.ب) دادگاه: شعبه‌ی رسیدگی‌کننده ... بیشتر بخوانید »

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ماده ۱ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض ... بیشتر بخوانید »

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده واحده- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود: ۱- بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ب- موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی ... بیشتر بخوانید »

قانون دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲/۲/۱۰ ماده ۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری ... بیشتر بخوانید »