فرمهای قضایی

تامین دلیل چیست و انواع آن کدام است؟ در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟(نمونه دادخواست تامین دلیل)

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند. دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، یعنی، تقاضا کننده تامین دلیل از شورای حل اختلاف، از قاضی صادر کننده دستور تامین دلیل، می خواهد ... بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه به دلیل عدم تمکین/ ناشزه بودن

بسمه تعالی قصات محترم دادگاه خانواده با عرض سلام و خسته نباشید. احتراما به استحضار می رساند که در پی حکم صادره از دادگاه بدوی، دادنامه شماره……. از دادگاه بدوی…… در پی دادخواست خانم …. زوجه مبنی بر مطالبه نفقه دلایل خود را برای رد این ادعا بدین شرح محضرتان ارائه می گردد. در دادنامه مذکور حکم به پرداخت نفقه ... بیشتر بخوانید »

نمونه لایحه برای طلاق و عسر و حرج

ریاست محترم شعبه ………….. دادگاه خانواده ……….. شهر………… باسلام؛ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …………………. مطروحه در آن شعبه به استحضار می رساند: اینجانب ……………… مطابق سند نکاحیه شماره ……………… در دفتر ازدواج شماره ……………… شهر …………… با آقای ………. (خوانده) ازدواج نمودم ولیکن پس از ازدواج و شروع زندگی مشترک متوجه شدم که ایشان به مواد مخدر صنعتی از ... بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست تقسیم ماترک متوفی

خواهان : …… ( نام و مشخصات فرد خواهان ) خوانده یا خواندگان : ………. ( نام و مشخصات بقیه وراث مثلا برادر ) خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تقسیم ماترک متوفی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1 – کپی مصدق گواهی انحصار وراثت  2 – فتوکپی مصدق شناسنامه 3 _ عنداللزوم تحقیق و معاینه ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

در موصوع اظهارنامه می نویسید: الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: مطابق قولنامه مورخ …………………… ملك اينجانب واقع در ………………………… را خريداري نموده‌ و متعهد گرديده اید كه حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ امضاء ‌قولنامه براي تنظيم سند رسمي حاضر شويد؛ اما به موقع حاضرنشده‌ايد. ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

قرارداد اجاره ماده ۱ : طرفين قرارداد اجاره ۱-۱- موجر/ موجرين ……………… فرزند …………………….. به شماره ملی …………………………… صادره از ………………. متولد …………………… ساکن …………………………………………………………………………………………..۲-۱- مستأجر/ مستأجرين …………………. فرزند …………………….. به شماره ملی ……………………………. ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره عبارتست از تمليک منافع يکباب …………………………………….. واقع ……………………………………………………… به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………. با حق استفاده برق / ... بیشتر بخوانید »

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی

رياست محترم مجتمع قضايي“نام  شهرستان محل اقامت خوانده “ با سلام احتراماً به استحضار مي رساند : اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ……..،…………دانگ…………باب مغازه واقع در نشاني……..را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز كلاً تأديه و پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده ... بیشتر بخوانید »

نمونه داخواست رد دعوای واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه…… با سلام احتراما اینجانب …………………………………………. خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه چک در خصوص جلسه رسیدگی مورخ …………….  در مقام ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم : موکل به موجب …… فقره چک ، مبلغ از خواهان دعوای اعسارآقای …………………………(خوانده دعوای بدوی ) طلبکار بوده است که ... بیشتر بخوانید »

نمونه شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:اینجانب به استناد عقدنامه شماره …………در مورخ …………… در دفترخانه شماره …………. شهرستان …….. با مشتکی عنه عقد ازدواج دائم منعقد نموده است. در طول مدت ………… سال زندگی مشترک و ثمره آن تعداد …………… فرزند دختر/ پسر می باشد.متاسفانه همسر بنده چندین بار اقدام به ... بیشتر بخوانید »

نمونه اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم سرکار خانمبا سلاممطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:احتراما، به استحضار می رساند:جنابعالی به استناد عقد نامه شماره …………… تنظيمی در دفتر خانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. زوجه شرعی و قانونی اينجانب می‌باشيد. متأسفانه از تاريخ ………… الی ………… بدون داشتن دليل موجه ... بیشتر بخوانید »