فرمهای قضایی

شکوائیه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد/ بیماری

با سلام و احترام به استحضار عالی میرساند: ۱ – اینجانب ………………….  با آقا/ خانم …………………. مطابق توافق قبلی در تاریخ …/…/…….. در جلسه خواستگاری مقدمات وصلت را فراهم نمودیم . ۲- در تاریخ …/…/…….. به مشتکی عنه …………………. برای دریافت گواهی پزشکی عدم اعتیاد /عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مراجعه نمودیم. ۳- مشتکی ... بیشتر بخوانید »

شکوائیه پیش فروش ساختمان بدوت تنظیم سند رسمی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:  ۱- اینجانب ………………….  در تاریخ …/…/…….. همراه با مشتکی عنه …………………. نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اقدام کرده ام. ۲- در تاریخ فوق مشتکی عنه به موجب سند عادی متعهد شد که تا تاریخ…/…/……..  یک دستگاه آپارتمان  به مساحت …………………. متر مربع به مبلغ …………………. ریال با تمام امکانات ... بیشتر بخوانید »

نکته مهم امتحانات وکالت 18 اسفند 1402

برای اولین بار به مدت دو هفته توسط اساتید برجسته قم و قوه قضاییه کلاس آمادگی آزمون وکالت بطور رایگان برگزار خواهد شد . گفته می شود طراحان سوال آزمون وکالت جهت آشنایی بیشتر طلاب و کارمندان قضایی این دوهفته کلاس را گذاشته اند. خوشبختانه برای عموم آزاد است لذا همه داوطلبین از این فرصت استفاده نمایندلینک ثبت نام. https://eitaa.com/ir129i ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی شکوائیه شروع به قتل عمد

با سلام و احترا به استحضار عالی می رساند: ۱-  اینجانب …………………..  در تاریخ …/…/……..  توسط آقا/خانم ………………….. به وسیله چاقو/ چوب/ اسلحه مورد حمله قرار گرفتم. ایشان قصد قتل اینجانب را داشتند اما زمانی که مامورین نیروی انتظامی به محل رسیدند. ایشان پا به فرار گذاشتند و نتوانستند قصد خود را عملی سازند. ۲- ادله اینجانب عبارت است از: ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی مزاحمت برای بانوان در معابر

اینجانب ………………….. از دانشجویان دانشگاه …………………..می باشم. مشتکی عنه ………………….. که از رانندگان تاکسی خط…………………..می باشد چندین بار در مسیر دانشگاه برای اینجانب ایجاد مزاحمت کرده است. توضیح اینکه مشتکی عنه بار اول در تاریخ …/…/…….. زمانی که اینجانب از دانشگاه به سمت ایستگاه تاکسی در حرکت بودم، سد راه من شده و بیان کردند که قصد آشنایی با اینجانب ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع

۱- در سال باتوجه به تبلیغات گستردۀ شرکت در سطح شهر و رسانه ها و روزنامه های کثیرالانتشار، اینجانب به شرکت مزبور اعتماد نمودم و به موجب قرارداد فروش قطعی(نقدی) به شماره مورخ اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از مشتکی عنه نمودم و سند معامله را مستند به جدول مندرج در قرارداد و رسیدهای پرداختی پیوست به طور کامل ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی

با سلام و احترام به استحضار عالی میرساند: ۱- اینجانب در تاریخ …../…../……….. با جاری شدن صیغه عقد شرعی توسط ………………… با مهر…………………. به نکاح دائمی/ موقت مشتكى عنه …………………. در آمدم. ۲- نامبرده و اینجانب به دلایل ………………….  عقد نكاح فی مابین را به صورت غیر رسمی منعقد کردیم و مشتکی عنه پس از گذشت …………………. روز نسبت به ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی جعل امضاء – استفاده از سند مجعول – کلاهبرداری

– اینجانب ……………………. مالک خودروی سواری …………………….  به شماره انتظامی…………………….  می باشم.که در مورخ …/…/…….. طی مبایعه نامه شماره …………………….  به مبلغ …………………….  ریال، در نمایشگاه خودروی …………………….  به مشتکی عنه انتقال دادم. ۲- مشتکی عنه ثمن معامله را تماماً به صورت نقدی، در حضور آقایان ۱- …………………….  ۲- …………………….   پرداخت کرد. ۳- اینجانب پس از معامله و اتمام جلسه، ... بیشتر بخوانید »

نمونه فرم قضایی شکوائیه جعل و استفاده از سند مجعول

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند: طبق مبایعه نامه شماره …………………….  (پیوست) آقای احمدی …………………….  دانگ یک باب مغازه واقع در …………………….  را به آقای نادری در تاریخ…/…/……..  می فروشد.سپس آقای نادری مغازه ی خریداری شده را طبق ظهر مبایعه نامه مذکور(پیوست) به اینجانب آقای …………………….  می فروشد. لذا نظر به فوت آقای احمدی، اینجانب دادخواستی به ... بیشتر بخوانید »

دادخواست اعسار از پرداخت نفقه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: ۱-اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره ……………………. مورخ……/…../……….دفترخانه شماره……………………. شهرستان……………………. با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم.شایان عرض است که هیچ گاه با خوانده تشکیل خانواده نداده و زندگی مشترک نداشته ایم.اکنون نیز در حال جدایی هستیم. ۲-خوانده وفق دادنامه شماره ……………………. صادره از شعبه ... بیشتر بخوانید »