«تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است؟دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟

سوال:

«تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است؟
پاسخ:

قبل از شروع برای اینکه بدانید «تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است مثالهای چندی برای شما می‏زنیم:

 • مثال اول: بر یک شخصی حقی داری مثلا ساعت خود را نزد او امانت گذارده و رسید نگرفته ‏اید و اشخاصی از وجود این حق مطلعند ولی شما احتمال میدهید در موقع مطالبه این حق‏ یا طرح دعوی، باین اشخاص یعنی مطلعین از موضوع، دسترسی پیدا نکنید یا نتوانید به موقع از اطلاعات آنها استفاده کنید.

(مثلا این اشخاص در آن موقع به مسافرت رفته یا محل اقامت خود را تغییر داده باشند یا احیانا طرف شما آنها را فریب دهد و از شهادت دادن منصرف نماید…)

 • مثال دوم: اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است.طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.

در این موقع میخواهید که خسارت وارده به اتومبیل شما از طریق رسمی «برآورد»شود تا اگر خواستید از طریق شکایت، خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه، خسارت‏ وارده بر شما معلوم باشد.

(این نکته را متوجه باشید که در مورد تصادف اتومبیل در صورتیکه‏ مقصر حاضر به پرداخت خسارت وارده باتومبیل شما نشود، ناچارید دعوای حقوقی اقامه کنید.

و در اینصورت احتمال دارد نظریه‏ متخصص شهربانی که معمولا در مورد تصادفات اظهارنظر فنی میکنند بعلت اینکه کارشناس رسمی‏ دادگستری «در رشته برآورد خسارت» نمیباشند، مورد ایراد طرف واقع و دادگاه هم این نظریه‏ را کافی نداند.

آنوقت با نبودن دلیل بر میزان خسارت وارده کار محاکمه شما مشکل میشود و حتی شاید به نتیجه مطلوب نرسد؛ چراکه هنگام محاکمه، دیگر ماشین شما تعمیر شده و آثار خسارت واضح نیست تا میزان آن به سادگی برآورد شود.

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند.

 • مثال سوم: شخصی با اتومبیل یا وسیله دیگری بطور غیرعمد «در» ویترین مغازه شما را شکسته است.

اگر شما دست از کار و کاسبی کشیده و مغازه را بهمین حال گذارده و همان ساعت‏ بدادگاه شکایت کنید و منتظر باشید دادگاه حکم صادر کند و طرف شما را به ترمیم و تعمیر «در» و ویترین مغازه محکوم نماید.

این انتظاری است بی‏جا، زیرا اولا دادگاه بدون رسیدگی‏ کامل و باین سرعت نمی‏تواند حکم صادر نماید.

ثانیا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ و وسائل کار، مشتریان خود را از دست میدهید.

ثالثا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ محکمه‏ پسند و گذشت زمان، اثبات قضیه و برآورد خسارت برای شما و دادگاه مشکل خواهد بود.

 • مثال چهارم: از یک تاجر یا شرکت تجارتی بموجب دفاتر حسابش طلبی دارید و احتمال‏ میدهید این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش نمودن دفاتر و یا حساب‏ سازی باشد و می‏خواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت، دلائل حقانیت شما محفوظ بماند و امثال آنها.

در کلیه این موارد بهترین راه محفوظ داشتن دلیل از طریق «تامین دلیل» میباشد.

مثلا در مورد مثال سوم یعنی خرابی مغازه می‏توانید از قبل از طرح دعوی و شکاست با تقدیم دادخواست‏ «تامین دلیل»از دادگاه بخواهید فوری ماموری ) کارشناس رسمی دادگستری (بفرستد تا اولا از نزدیک خرابی مغازه را مشاهده‏ و تازگی عمل و اینکه به چه وسیله و از طرف چه شخصی این خرابی ایجاد شده و همچنین اطلاعات‏ مطلعین محلی را در صورت مجلس «تامین دلیل» منعکس نماید و ثانیا بوسیله کارشناس رسمی‏ میزان خسارت وارده و مخارجی که برای تعمیر مغازه لازم است برآورد و نظریه کارشناس را در صورت مجلس قید نماید.

این صورت مجلس در پرونده امر در بایگانی دادگاه بخش محل‏ ضبط و نگاهداری میشود و هروقت شما بخواهید میتوانید از آن استفاده نمائید.

در این صورت‏ شما میتوانید قبل از طرح دعوی مغازه را تعمیر نموده و بعدا هروقت بخواهید با استفاده از صورت‏ مجلس «تامین دلیل» علیه شخصی که به مغازه شما خسارت وارد آورده شکایت کنید و مخارجی که‏ برای اصلاح خسارت وارده طبق نظریه کارشناس لازم بوده از او بگیرید.

دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟

همانطوریکه در بالا برایتان شرح‏ دادیم معمولا دادخواست «تامین دلیل» قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده میشود ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوائی احتیاج به دادخواست تامین دلیل پیدا شود؛ مثلا شخصی خانه شما را اجاره کرده و اجاره بها را نپرداخته است، شما برای گرفتن اجاره بها علیه او طرح دعوی کرده و یکی از دلائل خود را معاینه محل از طرف مراجع قانونی قرار داده ‏اید.

یعنی‏ خواسته ‏اید که قاضی دادگاه بیاید و از نزدیک ببیند که مستاجر هنوز در منزل شما سکونت دارد ولی مستاجر برای اینکه این دلیل شما را بی‏ اثر کند میخواهد قبل از موعد اجرای قرار، یعنی روزی که‏ قاضی دادگاه باید به محل بیاید خانه را تخلیه می‏کند.

شما در روز تخلیه خبردار میشوید. فورا دادخواست تامین دلیل به دادگاه تقدیم و تقاضا می‏کنید همان ‏روز به محل مورد اجاره بیایند و جریان تخلیه منزل شما را صورت مجلس کنند.

پس از تنظیم صورت مجلس «تامین دلیل»، رونوشت‏ مصدقی از آن تهیه و ضمیمه پرونده اصلی دعوا، یعنی «دعوای مطالبه مال الاجاره» می‏کنید و با این ترتیب جلوی سوءنیت مستاجر را گرفته ‏اید.

در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟

دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواست‏ها بایستی روی فرم چاپی دادخواستهای معمولی «بدوی» و به تعداد طرفهای تامین دلیل‏ به علاوه یک نسخه باشد.

باین توضیح که در ستون «خواهان» مشخصات و نشانی شاکی و در ستون‏ «خوانده»مشخصات و نشانی طرف و در ستون «خواسته» جمله «تامین دلیل» را می‏نویسید و در متن دادخواست.با ذکر مقدمه، علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل موجود را می‏نمائید.

فرض میکنیم برای همان مثال سوم در مورد خسارت وارده به مغازه شما بر اثر سانحه‏ اتومبیل، میخواهید دادخواست تامین دلیل بدهید.

پس از آنکه مشخصات خود و شخصی را که‏ از او شکایت دارید در ستون «خواهان» و «خوانده» نوشتید باید موضوع دادخواست را در متن‏ ورقه دادخواست بنویسید:

در تاریخ…….ساعت……آقای…..با اتومبیل شماره……. از خیابان عبور میکرد،به علت سرعت زیاد از خط سیر اصلی منحرف و پس از عبور از پیاده ‏رو با اتومبیل‏ وارد مغازه خرازی‏ فروشی شماره…..متعلق به اینجانب گردید و به در و ویترین و اشیاء داخل ویترین‏ خساراتی وارد کرده و هم‏ اکنون اتومبیل در داخل مغازه است.

چون اینجانب ناچارم فورا مغازه را تعمیر و به حالت اول برگردانم و مجددا به کسب و کار مشغول شوم و چون با این اقدامات (یعنی اصلاح خرابیها و خسارات وارده) اثبات مسئولیت و تعهد راننده و صاحب ماشین مشکل و برآورد میزان خسارت تقریبا محال‏ خواهد شد.

لهذا از دادگاه تقاضا دارم مقرر فرمایند همین امروز با انتخاب یک کارشناس ساختمان و یک‏ کارشناس ارزیابی اشیاء خرازی،جریان واقعه را ضمن کسب اطلاعات مطلعین و برآورد میزان خسارات وارده‏ براساس نظریه کارشناسان در محل، صورت مجلس و دلائل مربوطه را تامین نمایند. دادخواست تامین دلیل را به چه دادگاهی باید داد؟

مرجع رسیدگی به دادخواست تامین‏ دلیل، دادگاه بخش محل است.

در حال حاضر شوراهای حل اختلاف (یعنی پس از تهیه دادخواست به شرح فوق، بالای آنرا به عنوان دادگاه‏ بخش محل) شورای حل اختلاف محل  (به دفتر دادگاه‏ بخش) شورای حل اختلاف محل تسلیم نمائید.

اگر دادخواست شما مثل مورد فوق فوری بود یا اینکه تعیین نام و نشانی طرف برای شما غیرممکن باشد (مثل اینکه اصولا طرف خود را نشناسید)، در این دو مورد دادگاه بدون احضار طرف «تامین دلیل» میکند.

این نکته را هم بدانید که گاهی تقاضای‏ «تامین دلیل» ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای‏ شما در دادگاه بخش جریان داشته باشد و در ضمن دادرسی از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی‏ که موردنظر شما است، تامین دلیل شود.

در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه‏ به تقاضای شما ترتیب اثر خواهد داد.

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد، ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند.

در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار، موضوع تامین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 1,149 total views,  12 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

38 نظر

 1. I appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Great.

 2. Very good post.Really looking forward to read more. Awesome.

 3. you are actually a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a great process on this matter!

 4. Im thankful for the post.Thanks Again. Great.

 5. Im thankful for the blog article.Much thanks again. Keep writing.

 6. Thank you for your post.Much thanks again. Cool.

 7. Enjoyed every bit of your article.Thanks Again. Really Cool.

 8. Thank you ever so for you blog.Really thank you! Keep writing.

 9. Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “Neurotics build castles in the air, psychotics live in them. My mother cleans them.” by Rita Rudner.

 10. Thanks so much for the article post. Keep writing.

 11. Im grateful for the blog article. Really thank you! Awesome.

 12. Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Want more.

 13. Looking forward to reading more. Great post. Really thank you! Really Great.

 14. Thank you ever so for you blog article. Great.

 15. A big thank you for your article.Much thanks again. Great.

 16. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 17. Appreciate you sharing, great article post.Really thank you! Great.

 18. Very good blog post.Really thank you! Cool.

 19. I cannot thank you enough for the post. Much thanks again. Really Great.

 20. Nice blog here! Also your web site loads up fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 21. fantastic post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 22. I just couldn’t leave your site before suggesting that I actually
  loved the standard info a person supply to your visitors?
  Is gonna be again steadily in order to check up on new posts

 23. You can definitely see your enthusiasm within the work you
  write. The sector hopes for more passionate writers
  like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  All the time follow your heart.

 24. Awesome issues here. I’m very satisfied to see your article. Thanks so much and I’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 25. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 26. Çim Halı Görselliği, ekonomik ve dayanaklığı ile ön plana çıkan çim halı, çocuk oyun parkı, ana okulu, balkon ve teras, spor alanları, bahçe peyzaj, havuz kenarları, duvar kaplama, site içerisi, yürüyüş yolları ve birçok yerde kullanılmaktadır. Çim Halı modelleri ve çalışmalarımızı sayfamızda inceleyebilirsiniz. Suni çim toptan fiyat için iletişime geçin. child porn 現場兒童色情片 活婴儿色情片 儿童色情 児童ポルノ 兒童色情 看兒童色情片 看兒童色情片

 27. Excellent site. Lots of helpful information here.
  I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious.

  And naturally, thanks to your effort!

 28. Do you have a spam problem on this blog; I
  also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice methods and we are looking to swap
  solutions with others, be sure to shoot me an email if
  interested.

 29. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I am
  looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of
  it!

 30. My brother recommended I might like this blog.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 31. Ahaa, its nice dialogue concerning this piece of writing at this place at this web site, I
  have read all that, so now me also commenting at this place.

 32. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you
  been running a blog for? you made running a blog look easy.
  The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

 33. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .

 34. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 35. You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 36. I went over this site and I conceive you have a lot of great info, saved to fav (:.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*