دادخواست  طلاق به درخواست زوجه

ریاست محترم دادگاه

 با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند:

 ۱-اینجانب…باخوانده به موجب عقدنامه شماره…مورخ…دفترخانه شماره…شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم.

 ۲-حاصل این ازدواج در خلال مدت…سال….پسر/دخترمی باشد.

 ۳-ایشان در خلال زندگی زناشویی مرتکب رفتارهای کاملاً غیرمتعارف و هراسناکی شده و مدام به بهانه های مختلف اقدام به ضرب و جرح بنده نموده است.  ۴-اینجانب در خانه ام هیچ گونه امنیت جانی نداشته و به شدت نگران وضعیت فعلی و آینده فرزندانم هستم.لذا نطر به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حجر اینجانب و فرزندانم بوده و این موضوع باشهادت شهود،نطر کارشناس،سوابق اعتیاد و درگیری های اخیر نامبرده و همچنین معاینه ی وی قابل اثبات می باشد،به استناد بند ۲و ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینۀ دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید