شکوائیه تهدید با چاقو

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

اینجانب …………………. فروشنده فروشگاه …………………. به نشانی ………………….  می باشم، که در مورخ …/…/…….. ساعت ………………….  توسط مشتکی عنه ………………….  مورد تهدید به ضرب و جرح با چاقو قرار گرفتم.

مشتکی عنه در زمان فوق وارد فروشگاه مذکور شده و پس از جمع آوری اجناس مورد نیاز خود، برای پرداخت صورت حساب نزد اینجانب آمدند.به دلیل اشتباه محاسباتی، بین اینجانب و ایشان مشاجره لفظی اتفاق افتاد که با تشدید آن، مشتکی عنه با نشان دادن چاقو اینجانب را به ضرب و جرح تهدید کردند.با مداخله دیگر خریداران مشارالیه که همچنان در حال تهدید کردن بود، از فروشگاه خارج شد.

لازم است یادآوری شود که در بین مشاجره، مشتکی عنه با برخورد به ویترین فروشگاه باعث خسارت به فروشگاه نیز شده است.

فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: ۱- …………………. ۲- ………………….  و باتوجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارزماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام تهدید به ضرب و جرح با چاقو مورد استدعاست. قبلاً از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که مبلغ ………………….  ریال است، بدواً تقاضای صدور و اجرای فوری تأمین خواسته را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید