مصوبه امکان به کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در پست‌های مدیریت سیاسی

مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

امکان به کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای هیأت امنای منصوب مقام معظم رهبری و یا اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پست‌های مدیریت سیاسی

نهاد ریاست جمهوری
سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده واحده- به کارگیری، انتصاب یا مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که هیأت امنای آن منصوب مقام معظم رهبری است و یا اساسنامه آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است در سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، مجاز است. فهرست این مؤسسات به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید