تصویبنامه درخصوص تمدید اعتبار آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد:

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۹/ت ۵۹۸۶۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می شود.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید