مصوبه «خروج تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیات های عالی تجدید نظر»

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری در جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی به تصویب رسیده است، تاکید کرد.

همچنین شورای عالی به منظور تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و حسن اجرای این مصوبه در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با تجمیع و یکپارچه سازی آن با مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تکمیل آن، موافقت کرد.

بر این اساس، مصوبه تجمیعی-تکمیلی «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده ۱- آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

ماده ۲- به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شوند و دانشگاه آزاد اسلامی، هر کدام به طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌شوند:

۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)؛

۲- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)؛

۴- معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی؛

۵- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا

۶- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذیربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره ۱- اعضای موضوع بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت‌های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲- مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۳- جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۴- شیوه نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.

ماده ۳- تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه، ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت عالی تجدیدنظر مربوطه است و هیأت‌های عالی مزبور ظرف مدت ۲ ماده از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع اقدام می‌کنند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی قابل شکایت و رسیدگی نیست.

ماده ۴- این مصوبه در ۴ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) می‌شود.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید