آیا طلاق زنی که در دوره عادت ماهانه است درست است؟

پاسخ:

اگر مردى از عامه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد،و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد،اين طلاق بر مذهب او صحيح است،ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است،بنابراين مرد شيعى بنا به قاعدۀ الزام مى‌تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند.

آیت الله خراسانی

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید