آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون بیمه­ های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ پروانه ساختمانی: مجوزی که بابت ایجاد، توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی توسط مراجع ذی­ربط صادر می­ شود.

۳ـ نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

۴ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

۵ ـ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۶ ـ مشمولین:

الف ـ افرادی که تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی هستند.

ب ـ افرادی که به­عنوان سرپرست خانوار، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده ولی مطابق اعلام وزارت ­در دهک (۱) درآمدی قرار می­گیرند.

ماده۲ـ مشمولین این آیین­نامه باید درخواست صدور پروانه ساختمانی خود را جهت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه مستندات مربوط، به نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی وزارت ارائه نمایند. نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی وزارت مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی و احراز شرایط، استحقاق متقاضی برای برخورداری از معافیت یادشده را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره ـ استفاده از مزایای این آیین­نامه توسط مشمولین، صرفاً یک مرتبه برای یک واحد خواهد بود.

ماده۳ـ نهادهای حمایتی، سازمان و وزارت مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، امکان تبادل اطلاعات برخط مشمولین ذی­ربط را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و طبق قانون مدیریت داده ­ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ فراهم نمایند.

تبصره ـ تا زمان فراهم شدن زیرساخت­های فنی لازم جهت تبادل اطلاعات برخط، ارسال اطلاعات توسط نهادهای حمایتی و واحدهای اجرایی وزارت به سازمان در قالب لوح فشرده و یا مکاتبه خواهد بود.

ماده۴ـ به منظور بررسی وضعیت مشمولین معرفی­شده از سوی نهادهای حمایتی، وزارت مکلف است امکان بهره­برداری برخط از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (خدمت دهک­بندی) را به صورت رایگان در اختیار نهادهای حمایتی ذی­ربط و سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است در خصوص مشمولین واجد شرایط، پس از بررسی مستندات و وجود شرایط مربوط، ظرف پانزده روز کاری نسبت به صدور گواهی معافیت مشمولین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اقدام نماید.

ماده۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین ­نامه برعهده وزارت است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید