شکوائیه تظاهر به وکالت، جعل، استتفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

متعاقب مشکلات حقوقی که برای اینجانب در سال گذشته به وجود می آید، به وسیله تراکت تبلیغاتی که در سطح شهر در خصوص انجام امور وکالتی (از قبیل حقوقی، کیفری، ثبتی، …) وجود داشته است با مشتکی عنه آشنا گردیده و پس از تماس با تلفن درج شده در تراکت تبلیغاتی و تعیین وقت قبلی در تاریخ به دفتر مشتکی عنه واقع در مراجعه نمودم.

مشتکی عنه که با خود وکیل دادگستری معرفی می نماید، از سادگی اینجانب سوء استفاده نموده و موجب فریبم گردیده و قراردادی (پیوست) با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، اجرت المثل، فروش مال غیر و کلاهبرداری و… با مبلغ حق الوکاله منعقد و مبلغ نقداً دریافت نمودم.پس از گذشت چند ماه از تاریخ مذکور و عدم پاسخ گویی مشتکی عنه اینجانب شخصاً به دادگاه حقوقی مراجعه نمودم و متوجه شدم که اولاً مشتکی عنه وکیل دادگستری نمی باشد و هیچ گونه اعلام وکالتی نه از جانب مشتکی عنه و نه از جانب شخص دیگری در پرونده صورت نگرفته است. ثانیاً متوجه شدم مشتکی عنه با جعل امضای موکل در ذیل دادخواست ها و لوایح تقدیمی به دادگاه به عنوان اصیل اقدام نموده و به وسیله پست لوایح را به دادگاه ارسال می نموده است که کپی برابر اصل دادخواست ها و لوایح با امضای مجعول اینجانب و همچنین رسیدهای پستی به پیوست تقدیم می گردد.

علی ایحال نظر به اینکه اولاً عمل ارتکابی مشتکی عنه از قبیل تبلیغات در سطح شهر در خصوص انجام امور وکالتی و دائر کردن دفتر وکالتی و از همه مهم تر معرفی کردن خود به عنوان وکیل دادگستری مصداق بارز تظاهر به وکالت است.

ثانیاً نظر به اینکه مشتکی عنه امضای موکل را در ذیل دادخواست ها و لوایح تقدیمی به دادگاه به عنوان اصیل جعل نموده است. و ثالثاً نظر به اینکه از لین طریق مبالغ بسیار زیادی تحت عنوان حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و غیره از اینجانب دریافت نموده است، تقاضای تعقیب مشتکی عنه به جرم تظاهر به وکالت، جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را دارد. با تشکر و تجدید احترام

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید