نمونه فرم قضایی شکوائیه سقط جنین توسط شوهر

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

ا – اینجانب به استناد عقدنامه شماره  …………………. در تاریخ …/…/…….. در دفترخانه شماره  ………………….  شهرستان ………………….  با مشتکی عنه عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام.

۲- ثمره زندگی مشترک  …………………. فرزند دختر/ پسر می باشند و علاوه بر آن اینجانب در تاریخ…/…/…….. ، …………………   

ماهه باردار بودم.

۳- به دلیل اختلافات موجود بین اینجانب و همسرم، ایشان اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب نمودند و به طور عمد و با ضربه زدن به نقاط حساس بدنم موجب مرگ جنین شدند.

۴- در تاریخ ../…/…….. به پزشکی قانونی مراجعه نمودم و ایشان طی گزارشی وضعیت اینجانب را شرح دادند.

۵- لذا با عنایت به مراتب و ادله اینجانب: ا – …………………  ۲- …………………  و همچنین با توجه به اینکه عمل ارتکابی مشتکی عنه مصداق بارز ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تقاضای تعقیب، رسیدگی و مجازات ایشان را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید