آیا زن از مردی که دچار بیماری بوده و طلاقش داده ارث می برد؟

پاسخ:

اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق باین باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با دو شرط از او ارث می‌برد: اول ان که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم ان که شوهر در ادامه همان مرضی که در ان مرض زن را طلاق داده، به واسطه ان مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از ان مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

آيت الله العظمي بهجت

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید