شکوائیه کلاهبرداری وتحصیل مال از طریق نامشروع

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند

در اواسط سال گذشته متعاقب تبلیغات گسترده ی شرکت …………………….  خودرو در تلویزیون و روزنامه های کثیر الانتشار و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر مبنی بر فروش اقساطی خودرو، اینجانب فریب تبلیغات گسترده ی شرکت را خورده و به شرکت اعتماد کرده و در تاریخ …/…/…….. به عاملیت فروش شرکت مذکور یعنی شرکت …………………….  به مدیر عاملی ……………………. واقع در ……………………. مراجعه و اقدام به خرید اقساطی یک دستگاه خودرو …………………….  نمودم و مبالغ مورد تعهد را نیز به طور کامل پرداخت کرده و مقرر گردید خودرو را ……………………. روز کاری پس از قرارداد تحویل اینجانب نمایند. لذا در تاریخ مقرر جهت تحویل خودرو به شرکت مراجعه لیکن متوجه شدم از خودرو خبری نبوده و افراد دیگری نیز قریب تبلیغات گسترده ی شرکت را خورده و وضعیتی مشابه اینجانب را دارند و بنا به گفته ی دیگر مالباختگان مدیران شرکت متواری می باشند. علی ایحال نظر به اینکه شرکت …………………….  خودرو و عامل فروش آن شرکت ……………………. با استفاده از تبلیغات گسترده در تلوزیون و روزنامه های کثیرالانتشار و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر باعث فریب اینجانب شده و وجوه اینجانب که حاصل ماه ها پس انداز بوده است را تصاحب نموده اند و اکنون نیز متواری گشته اند تقاضای تعقیب نامبردگان به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد. با تشکر و تجدید احترام

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید