شکوائیه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد/ بیماری

با سلام و احترام به استحضار عالی میرساند:

۱ – اینجانب ………………….  با آقا/ خانم …………………. مطابق توافق قبلی در تاریخ …/…/…….. در جلسه خواستگاری مقدمات وصلت را فراهم نمودیم .

۲- در تاریخ …/…/…….. به مشتکی عنه …………………. برای دریافت گواهی پزشکی عدم اعتیاد /عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مراجعه نمودیم.

۳- مشتکی عنه، همسر اینجانب را فاقد هرگونه بیماری/ اعتیاد معرفی کردند و گواهی در این خصوص صادر نمودند.

۴- پس گذشت مدتی دریافتم که همسرم به بیماری …………………. / اعتياد ………………….  مبتلاست و آن را ازاینجانب مخفی نموده است .

۵-  با مراجعه به پزشک، متوجه گشتم که همسرم قبل از انعقاد عقد نکاح نیز به آن بیماری / اعتیاد مبتلا بوده و با مراجعه به مشتکی عنه، از او درخواست کرده تا گواهی خلاف واقعی صادر کند.

۶- لذا با عنایت به مراتب و با توجه به ادله اینجانب: ۱ -………………….  ۲ -………………….   ۳-………………….  و همچنین با توجه به اینکه عمل ارتکابی مشتکی عنه مصداق بارز ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تقاضای تعقیب، رسیدگی و مجازات ایشان را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید