اگر همسر ناتواني جنسي و عدم قدرت در نعوظ داشته باشد آيا در اين صورت هم نمي توان استفاده کرد؟

پاسخ:

1-آيا مي توان همسر را با وسايل جنسي و آلات مصنوعي به صورت مستقيم ارضا کرد؟

2- استفاده از وسايل جنسي که نقش کمک کننده در امور جنسي و تحريک را دارند، مثلا روي آلت مرد يا زن نصب مي شوند و در حين عمل جنسي به صورت غير مستقيم به ارضا شدن کمک مي کنند چه حکمي دارد؟

3-اگر همسر ناتواني جنسي و عدم قدرت در نعوظ داشته باشد آيا در اين صورت هم نمي توان استفاده کرد؟

ج1و2و3) در صورتي که ارضا توسط اعضاي همسر انجام شود اشکال ندارد، ولي اگر ارضا توسط غير اعضاي همسر انجام شود، جايز نيست.

استفتاء : آيت الله العظمي خامنه اي .

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید