قانون تغییر سن در شناسنامه چیست؟جهت تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

سوال:
قانون تغییر سن در شناسنامه چیست؟جهت تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

پاسخ:

برابر ماده واحده “قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها” مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.
تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از ۵ سال باشد، می تواند سن خود را اصلاح نماید.

جهت تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۷۴/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند.

اولا تغییر سن کمتر از ۵ سـال در صلاحیت محکمه صدور شناسنامه متقاضی می باشد.

ثانیا خوانده شکایت، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است.

ثالثا رای محکمه بدوی قابل اعتراض در محکمه تجدید نظـر استان می باشد و رای مذکور قطعی می باشد.

اگر فردی یک مرتبه تقاضـای تغییر سن را تقدیم محکمه نماید و رای قطعی در زمینه رد ادعای متقاضی صادر گردد (حکم به رد دعوی) توانایی مجـدد طرح شکایت برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه گفته می شود.

تذکرات مربوط به تغییر سن در شناسنامه

 • تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
 • شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحا با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
 • استشهادیه حاوی این مطالب: اهالی محل آگاه و شاهدند که  والدین ایشان فرزندی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
 • شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را بنویسند.
 • به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و متن بالا در سی دی یا فلش همراه باشد.
 • آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه به دفتر خدمات قضایی  تقدیم شود/
 • چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه شود.

نمونه دادخواست کم کردن سن در شناسنامه (کمتر از پنج سال):

خواهان………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {ذکر اداره محل صدور شناسنامه}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل:

 1. تصویر مصدق شناسنامه
 2. تصویر مصدق شهادت شهود
 3. عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در (فصل) سال ……………………. به دنیا آمده ام، لکن والدینم بر اثر بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر(خواهر) متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد، تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

نحوه تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی: ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است”.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

 • اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، در کمیسیون ثبت احوال درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند.
 • هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.
 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز

 1. درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره ۸)
 2. ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن
 3. یک قطعه عکس جدید
 4. اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا” مراجعه می‌نمایند.
 5. اصل و تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
 6. فیش بانکی به مبلغ مصوب نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام

 1. متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.
 2. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان (متفاضی) ابلاغ خواهد شد.
 3. درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.
 4. در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود، لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.
 5. کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.
 6. تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
 7. تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود.
 8. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
 9. اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی (متقاضی) خواهد بود.

وکیل دادگستری تغییر سن

افراد از این طریق می توانند در خواست افزایش و کاهش سن خود را داشته باشند؛ به طور مثال فردی ادعا می کند که در شناسنامه سن او ۳۰ سال است، اما در واقع سن او ۳۸ سال است یا اینکه مدعی است سن او در شناسنامه ۳۷ سال است در حالی که به واقع او ۳۰ ساله است.

در هر صورت او می تواند از این طریق اقدام به اصلاح سن خود نماید.

مورد دوم حالتی است که سن فرد کمتر از ۵ سال، با سن ادعایی او اختلاف دارد، در این مورد فرد شخصا یا توسط وکیل دادگستری باید به مرجع مربوطه مراجعه کند و بر طبق تشریفات مخصوص نسبت به تقدیم دادخواست و طرح دعوا اقدام کند.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

 537 total views,  6 views today

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

31 نظر

 1. This page truly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask. |

 2. I am in fact thankful to the holder of this web site who has shared this impressive article at at this time.|

 3. Whoa! This blog looks just like my old one!

  It’s on a totally different topic but it has pretty
  much the same layout and design. Superb choice
  of colors!

 4. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. But think
  of if you added some great photos or videos to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics
  and video clips, this site could undeniably be one of the best in its niche.
  Good blog!

 5. You can certainly see your skills in the work you
  write. The arena hopes for even more passionate writers
  such as you who are not afraid to say how they believe. At all
  times go after your heart.

 6. Pretty! This was a really wonderful article.
  Many thanks for providing this information.

 7. Hey there! I realize this is sort of off-topic
  however I needed to ask. Does running a well-established blog such
  as yours take a large amount of work? I’m brand new to
  operating a blog but I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and
  views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 8. I every time emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it next my contacts will too.

 9. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 10. Wow, that’s what I was searching for, what a information! existing here at this web
  site, thanks admin of this web site.

 11. Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Many thanks for providing this info.

 12. excellent points altogether, you just won a logo
  new reader. What could you suggest in regards to your submit that you just
  made some days ago? Any sure? quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 13. I know this web site gives quality dependent articles or reviews and other information, is there
  any other web site which offers such data in quality?

  asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 14. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!
  ps4 games https://j.mp/3nkdKIi ps4

 15. Hmm it looks like your website ate my first comment (it
  was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any helpful hints for first-time blog writers?

  I’d really appreciate it. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 16. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 17. Hurrah, that’s what I was seeking for, what a material!
  existing here at this blog, thanks admin of this
  website. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 18. This is a topic that’s near to my heart… Take care!
  Where are your contact details though? scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 19. https://buyplaquenilcv.com/ – purchase hydroxychloroquine online

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*