شکوائیه هتک حیثیت در سامانه های رایانه ای

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

۱ اینجانب ………………….  در تاریخ …/…/……..  در مجلسی خصوصی و خانوادگی عکس برداری نمودم و هیچ کدام از عکس ها را در جایی منتشر ننموده ام.

۲-  در تاریخ …/…/…….. اطلاع پیدا کردم که خانم/ آقای ………………….  عکس های مذکور را در فضای مجازی منتشر کرده و باعث هتک حیثیت و ضرر به اینجانب گشته اند.

٣- فلذا با عنایت به مراتب و با توجه به ادله :اینجانب ۱ – …………………. ۲ – ………………….  ٣- ………………….  همچنین با توجه به اینکه عمل مشتکی عنه مصداق بارز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ می باشد. تعقیب و مجازات ایشان به اتهام هتک حیثیت مورد استدعاست.

۴- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………………. ریال است، بدواً تقاضای صدور اجرای فوری تأمین خواسته را دارد.

Loading

انتشار توسط 8 تم
با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید