آیین نامه ها

اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه

اساسنامه شورای عالی در هیئتی مرکب از نمایندگان جامعه مدرسین و شورای‌ عالی حوزه تصویب و در تاریخ 7/9/74 به تأیید مراجع عظام تقلید وقت دامت برکاتهم و مقام معظم رهبری مد ظله ‌العالی رسید و در تاریخ 23/8/75 در دفتر ثبت مؤسسات قم ثبت گردید. مقدمه حوزه‌های علمیه همیشه کانون بزرگان و اندیشمندان اسلامی و علماء و فقها و ... بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ هیات وزیران فصل اول – تشکیلات ، وظایف وصلاحیت ماده ۱ – هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که دراین آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود ـ درهریک ازدستگاه های موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که ازاین پس قانون نامیده می شود ـ بارعایت مفاد قانون یاد ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست‌های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ... بیشتر بخوانید »

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مصوب جلسه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران ماده۱ـ  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای ... بیشتر بخوانید »

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۴۰۱

مقدمه کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی کند. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ماده ۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: ۱ـ قانون: قانون بیمه­ های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن. ۲ـ پروانه ساختمانی: مجوزی که بابت ایجاد، توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری

آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.۲- دستگاه‌ها دستگاه‌های موضوع بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (۲) قانون.۳- کارگزاران نظام: تمامی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت ... بیشتر بخوانید »

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (۳) آیین ­نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ مورخ ۱۰/۴/ ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می­ شود: ۱ـ در صدر جزء (۴) بند (د)، عبارت ... بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود و این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به ... بیشتر بخوانید »