مصوبه و دستورالعمل ها

تصویبنامه درخصوص تمدید اعتبار آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد: آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۹/ت ۵۹۸۶۴هـ ... بیشتر بخوانید »

مصوبه امکان به کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در پست‌های مدیریت سیاسی

مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان به کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای هیأت امنای منصوب مقام معظم رهبری و یا اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پست‌های مدیریت سیاسی نهاد ریاست جمهوریسازمان اداری و استخدامی کشور ماده واحده- به کارگیری، انتصاب یا مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز ... بیشتر بخوانید »

مصوبه «خروج تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیات های عالی تجدید نظر»

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و ... بیشتر بخوانید »