قانون

مصادیق عسر و حرج درقانون چه مواردي است؟

1 ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی يا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه2 عتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهداتش ... بیشتر بخوانید »

حذف نام زن از شناسنامه مرد

مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است: 1. حذف نام همسر اول از شناسنامه ... بیشتر بخوانید »

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

مستفاد ازمقررات مواد236،237،238،245،247،249،286،289،309،403 و(رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا : اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، ... بیشتر بخوانید »

نکاتی از اصول فقه

نکته ۱ : شک ساری ، یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان متیقن و مشکوک می باشد. اگر چنین نباشد و زمان متیقن و مشکوک یکی باشد و شک و تردید به عقب برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساری می باشد که مانع اجرای اصل استصحاب است. نکته ۲ : مثالی برای فعلیت یقین و ... بیشتر بخوانید »

نکاتي از آ.د.م

نکته۱: گزارش اصلاحي حكم نيست، اما مانند احكام قابليّت اجرايي دارد. نکته۲: ماهيّت گزارش اصلاحي، عقد صلح مندرج در سند رسمي است. نکته۳: گزارش اصلاحي، قابليّت اعتراض و تجديد نظر خواهي را ندارد، چون رأي محسوب نمي‌شود. نکته۴: هر حكمي سند رسمي محسوب می‌شود و قابليّت استناد در برابر ثالث را هم دارد.. نکته۵: هر سند رسمي را مي‌توان به ... بیشتر بخوانید »

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه فرق در خواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از طرف مرد

الف – در خواست طلاق از سوی زوج وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل ... بیشتر بخوانید »

سلسله نکات حقوق خانواده

نکته 1بر خلاف تصور غالب در مورد حضانت کودکان؛ باید گفت که طبق قانون والدینی که جدا از هم زندگی می کنند، ((مادر)) تا سن 7⃣سالگی اولویت حضانت کودک (چه دختر و چه پسر) را دارد.اما پس از 7 سالگی اولویت با پدر است.این یعنی امکان دارد که قاضی بنا به مصلحت کودک ؛ حضانت فرزند را بعد از 7 ... بیشتر بخوانید »

اقسام رهن

رهن تصرف ( فقه-مدنی ) عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. رهن قرارداد ( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار مے رود. ( رڪ رهن قضایے ) رهن قضایے ( دادرسے مدنے ) صنعت ... بیشتر بخوانید »

چند نڪته حقوقے در مورد ازدواج

آیا مے ‌دانید؟دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند. آیا مے دانید؟عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا یڪ سال محڪوم خواهد شد. آیا مے ‌دانید؟اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ... بیشتر بخوانید »

اصلاح و بازنگری در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت:در اجرای ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه نحوه اجرای محکومیت حبس و طبقه بندی زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده است.رئیس کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: این آئین نامه در حال حاضر در کمیسیون جزایی معاونت حقوقی توسط اساتید صاحب نظر ... بیشتر بخوانید »